Ultimele decade au cunoscut un declin progresiv al activității fizice în viața de zi cu zi a societăților dezvoltate. Pentru majoritatea oamenilor moderni, stilul de viață confortabil, atât la job, cât și acasă, în societate sau vacanțe, ne solicită din punct de vedere fizic, din ce în ce mai puțin. Inactivitatea fizică este un factor de risc major, asociat unui număr considerabil de afecțiuni cauzate de stilul de viață.
Proiectele sportive focalizate pe rezultate în ceea ce privește sănătatea, în general accentuează:

  • promovarea alegerilor pentru un lifestyle sănătos, prin combaterea inactivității,
  • utilizarea sportului ca unealtă de conștientizare, prin intermediul campaniilor reprezentate de competitori sportivi, a afecțiunilor provocate de sedentarism,
  • folosirea sportului ca materie didactică, revelatoare a cunoștințelor din domenii ale sănătății, în special pentru grupurile cu risc deosebit,
  • mobilizarea și susținerea obiectivelor de obținere și întreținere a sănătății psihice, inclusiv în manifestări precum depresia sau consecințele nivelului de stres.

Blog Posts #Sports

    Business Directory #Sports