Lifestyle cuprinde atât de multe aspecte ale vieții, încât suntem tentați să concepem și să curpindem în el totul. Este modul de viață, familia, societatea, viziunea despre viață, fiecare opțiune și fiecare selecție pe care o facem, fizic, psihic, social si economic, în viața de zi cu zi. Îl exprimăm în patterni de comportament individual, atât profesional, cât și de timp liber, prin activități, interese, opinii, valori și alocarea resurselor financiare.
Lifestyle reflectă imaginea de sine și conceptualizarea sinelui, modul în care ne vedem pe noi înșine și gândim că sunt văzuți. Este un compus al motivațiilor, nevoilor și dorințelor, și este influențat de factori precum cultura, familia, grupurile de referință și clasa socială. Lifestyle este o manieră de plăsmuire a sensului personal și de creare a simbolurilor culturale, ce rezonează cu identitatea individuală. Nu toate aspectele ce țin de lifestyle sunt voluntare. Sistemele sociale și tehnice ne pot constrânge alegerile și simbolurile pe care le proiectează asupra nouă înșine și asupra celorlalți.
În societatea modernă, linia dintre identitatea personală și activitățile zilnice ce ne definesc un anumit lifestyle, a devenit interpretabilă. Spre exemplu, „un lifestyle green” înseamnă aprecierea unor convingeri și implicarea în activități ce consumă cât mai puține resurse și produc cât mai puține reziduri. În același timp, există critici ce spun că baza construcției de lifestyle în perioada actuală este comportamentul de consum, ce oferă posibilitatea de a ne crea și de a ne individualiza personalitatea prin intermediul unei multitudini de produse și servicii, caracteristice diverselor moduri de viață. Bineînțeles, criticii cei mai apropiați de ceea ce înseamnă lifestyle pentru noi suntem chiar noi înșine, în mod personal și individual – la nivel subiectiv, și în mod colectiv și social – în raport cu grupul sau comunitatea cu care alegem să ne identificăm.

Blog Posts #LIfestyle

Bussines Directory #Lifestyle