Educația este un mijloc prin care copiii și adulții obțin abilitatea de a deveni participanți activi în modelarea societății din care fac parte. Atenția educației este concentrată pe valori, atitudini, aptitudini și comportamente, ce permit fiecărei persoane să înțeleagă cum să trăiască împreună într-o lume caracterizată de diversitate și pluralitate.
Lumea se află într-o schimbare continuă, iar pregătirea copiilor pentru tot ceea ce este nou solicită de asemenea o modificare a perspectivelor, a abordărilor și a strategiilor educaționale. În secolul 21, educatorii trebuie să creeze un curriculum ce va sprijini studenții în conectarea cu lumea la nivel global, și în aprofundarea problemelor constatate de-a lungul întregii planete. Școlile secolului 21 devin centri nervoși, locuri unde profesorii și elevii sunt interconectați și relaționează cu persoanele din jur și cu comunitatea. Educatorii acestui mediu devin mai puțin instructori și mai mult dirijori de informații, oferindu-le elevilor abilitatea de a transforma cunoașterea în înțelepciune.
Acum profesorii și pedagogii trebuie să cultive și să mențină interesul elevului asupra materiei de studiu, prin demonstrarea, justificarea și valorificarea aplicațiilor practice ale acesteia în viața reală. De asemenea, trebuie să sporească curiozitatea elevilor, ceea ce îi va deschide către cercetare pe întreaga perioadă a vieții. Absolut necesară este flexibilitatea predării informației și a resurselor pentru a continua studiul și în afara școlii.
Educația acționează ca o forță integrativă în societate, prin comunicarea valorilor ce unesc diverse secțiuni ale societății. Este rolul ei acela de a identifica convingerile nefondate, prejudecățile lipsite de sens și credințele iraționale, pentru a le îndepărta de percepția copilului și a le înlocui cu concluzii empirice, demonstrate, logice, creative și motivaționale.

Blog Posts #Education

Business Directory #Education