Dezvoltarea intelectuală este capacitatea de gândire creativă și abstractă, concentrare a atenției, rezolvare a problemelor și analiză precisă, asociate unei disponibilități continue de învățare. De asemenea, este măsura în care oamenii deprind cum să gândească și să raționeze ei înșiși, în relație cu lumea înconjurătoare. Dezvoltarea intelectuală începe la scurt timp după naștere, atunci când copiii își folosesc creierul pentru jocuri, pentru a le răspunde adulților și pentru a se familiariza cu obiectele și persoanele necunoscute, în încercarea de a descoperi universul perceptibil. Procesul continuă pe parcursul întregii copilării, de-a lungul perioadei școlare, în cadrul relațiilor cu ceilalți și studiului noilor aptitudini.
Principalele domenii ale dezvoltării intelectuale sunt dezvoltarea cognitivă și dezvoltarea lingvistică. Prima cuprinde în cea mai mare parte perioada primilor ani ai copilăriei, și vizează capacitatea copiilor de a procesa mediul înconjurător cu ajutorul celor patru simțuri primare: gust, miros, văz și atingere. Pe parcurs, dezvoltarea cognitivă evoluează în imaginație activă și aptitudini de rezolvare a problemelor, ca sprijin în realizarea planurilor și a obiectivelor pe termen lung. Dezvoltarea lingvistică este o aptitudine unică ce permite copiilor să comunice eficient cu ceilalți, să pună întrebări și să ofere răspunsuri, să creeze soluții prin intermediul previzualizării unei multitudini de scenarii.

Blog Posts #Intellectual Development

Business Directory #Intellectual Development